De vraag naar psychische zorg in Nederland neemt de laatste jaren aanzienlijk toe. Volgens cijfers van de Nederlandse zorg autoriteit stonden begin 2023 maar liefst 84.000 mensen op de wachtlijst voor geestelijke gezondheidszorg.

Hoe komt het dat er steeds meer vraag is naar psychische zorg?

Ten eerste is een stressvolle levensstijl voor steeds meer mensen ‘normaal’ geworden: het toenemende tempo van leven, de hoge werkbelasting, prestatiedruk op het werk of tijdens de studie, en het ontbreken van een goede werk-privébalans kunnen leiden tot chronische stress. Dat kan een belangrijke trigger zijn voor psychische problemen.

Ten tweede hebben sociale isolatie en eenzaamheid een grote impact. In onze moderne samenleving voelen veel mensen zich geïsoleerd en eenzaam, vooral tijdens perioden van pandemieën en lockdowns, maar ook als gevolg van veranderende sociale structuren. Daarbij speelt ook de vergrijzing van van de bevolking een rol: hoe ouder mensen worden, hoe meer kans op psychische problemen.

Verder zijn ook economische onzekerheid en de hoge losten van levensonderhoud van invloed op het ontstaan of verergeren van psychische problemen. De digitalisering is een ook een belangrijke factoor die van invloed is. Het voortdurend verbonden zijn via social media en digitale apparaten kan leiden tot angstgevoelens en overprikkeling. Sociale media kunnen mensen negatief beïnvloeden door het tonen van perfecte beelden van anderen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot een negatief zelfbeeld of het versterken daarvan en bijbehorende gevoelens van onzekerheid.

Naast bovenstaande factoren zijn er mensen die psychische zorg nodig hebben vanwege trauma’s, pestervaringen, verlies van een geliefde, relatiebreuken, verslavingen. Of vanwege chronische ziekten, lichamelijke beperkingen of grote levensveranderingen zoals verlies van werk, verhuizing of pensionering.

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat door bovenstaande steeds meer onder druk. Dit heeft de laatste jaren geleid tot onacceptabele lange wachttijden, wat er voor zorgt dat de problemen van mensen alsmaar groter worden.

Hypnotherapeuten kunnen gelukkig de nood verlichten door het bieden van snelle een goede psychische zorg die mensen hard nodig hebben.